Juridische En Maatschappelijke Context

Lisa-Marie Degryse:
De heer Denis Ducarme is minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

Dennis%20Ducarme

Standpunt van N-VA:
NV-A vindt dat er einde moet komen aan misbruiken en voortdurende regularisaties. Volgens hen moet het volk respecteren dat nieuwkomers mogen blijven als ze voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Bij hen staat solidariteit centraal, een migratiebeleid dat gefocust is op het versterken van onze gemeenschap.


Zoë Delbeke:
De heer John Crombez is de huidige voorzitter van de politieke partij sp.a.

Q_16x9_Middelbaar_John_Crombez.jpg

Standpunt van sp.a:
Sp.a is redelijk strikt tegen het binnenlaten van nieuwkomers in ons land. Ze zijn het er dan ook mee eens dat niet zomaar iedereen hier kan komen wonen en werken. Ze geven aan dat we onze grenzen niet zomaar kunnen openstellen.
Ze hebben er niets tegen dat mensen vanuit een andere cultuur naar hier komen met hun eigen gewoontes (zoals bijvoorbeeld een hoofddoek dragen), maar ze vinden wel dat men een inspanning moet doen om tot onze maatschappij te kunnen behoren. Ze stimuleren het aanleren van de Nederlandse taal aan kinderen ster


Silke Choteau:
De heer Geert Bourgeois is een advocaat en politicus.

Geert_Bourgeois.jpg

Na de regionale verkiezingen van 2009 trad de N-VA toe tot een coalitieregering met de christen-democraten en socialisten. Bourgeois was viceminister-president en Vlaams minister van Administratieve Zaken, Lokaal en Provinciaal Bestuur, Inburgering, Toerisme en de Vlaamse Rand in de regering Peeters II.
Standpunt van N-VA:
NV-A vindt dat aan misbruiken en voortdurende regularisaties een einde moet komen.Het volk moet nieuwkomers respecteren als ze voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Solidariteit staat centraal.


Femke Caes:

Marino%20Keulen%20Lijsttrekker%20gemeente%20%26%20lijstduwer%20provincie.jpg

Marino Ghislainus Keulen is een Belgisch politicus die Open Vld vertegenwoordigt. Hij is een ervaren gemeenteraadslid, maar werd na een aantal jaar burgemeester. Na de verkiezingen in 2004 mocht hij zijn aanwezigheid als burgemeester verlengen. Hij koos er voor om zich bezig te houden met binnenlandse zaken, Wonen en inburgering.